H
M
   
               
               
James E Darrah
07/27/1851 - 1907
Mary (St. Dennis) Darrah
?? - 04/11/1890
       
       
Joseph Abraham Darrah
Plattsburgh, NY - 11/24/1943
m. 11/30/1906
Emma Mary (Laravie) Darrah
07/15/1881 - 11/21/1937
  
Florence E (Darrah) Lauri
09/23/1906 - 10/1985
m. 04/25/1925
August Joseph Lauri
08/24/1904 - 02/1977